Wettelijke periodieke inspecties (PI)

Periodieke Inspectie volgens de SCIOS-certificatieregeling

De resultaten worden vastgelegd in een duidelijke rapportage

Periodieke Inspectie (PI) stookinstallatie scope 1, 2, 3 ,4 en 5

Wij zijn specialisten op het gebied van industriele hoge temperatuur processen.

Meer Diensten

Bij het uitvoeren van een Periodieke Inspectie (PI) conform de SCIOS certificatieregeling controleert de inspecteur de juiste afstelling van de stookinstallatie en/of de brandstoftoevoerleiding aan de hand van het door de EBI-deskundige opgestelde basisverslag (BV) en relevante voorschriften. Deze Periodieke Inspectie wordt geheel volgens de SCIOS-certificatieregeling uitgevoerd.

Belangrijke inspectiepunten

Belangrijke aandachtspunten voor de inspectie zijn:

  • Het veilig functioneren van de stookinstallatie;
  • Optimale verbranding van de toegevoerde brandstof;
  • Wordt met de afstelling het maximale rendement bereikt.

Bouwkundige aspecten zijn geen reden voor afkeur. Wel zal bij duidelijke tekortkomingen van de bouwkundige aspecten, zoals doorvoeringen, openingen in de wand van de stookruimte e.d., een advies tot herstel worden gegeven.

De resultaten worden vastgelegd in een duidelijke rapportage. Bij goedkeuring wordt een ” Verklaring van Inspectie” afgegeven en wordt de installatie afgemeld in het SCIOS-afmeldsysteem.

Het is zinvol om vroegtijdig zelf een inspectie uit te voeren omdat er na een SCIOS Inspectie alle zaken moeten worden opgelost binnen een bepaald termijn. De Inspecteur kan de installatie stilleggen als hier geen gehoor aan wordt gegeven.

Uw proces is ons belang

Advies nodig? Neem contact op, wij helpen u graag.