Eerste bijzondere inspectie (EBI)

Wij zorgen ervoor dat de EBI niet vergeten wordt

En wij kunnen ervoor zorgen deze juist wordt uitgevoerd.

EBI - Eerste bijzondere inspectie

Wij zijn specialisten op het gebied van industriele hoge temperatuur processen.

Meer Diensten

De Eerste bijzonder inspectie (EBI) is een wettelijke eis die in het Activiteiten besluit is opgenomen. Alle thermische naverbranders vallen onder stookinstallaties met uitzondering van volledig elektrisch uitgevoerde naverbranders. Dus gasgestookte naverbranders moeten periodiek worden gekeurd, t.a.v. veiligheid en milieu. 

SCIOS gecertificeerd

Deze periodiek keuring mag alleen door een SCIOS gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. In het Activiteiten besluit is exact bepaald hoe vaak de periodieke keuring moet worden uitgevoerd.

De EBI moet binnen 6 weken na ingebruikname van de installatie worden uitgevoerd. Dit is een verplichting voor de eigenaar van de installatie. In het inspectie rapport van de EBI worden de instructies en grenswaarden voor de daarop volgende periodieke keuringen vastgelegd. Dit is dan de basis voor latere Periodieke Inspecties (PI) en dient als basis ter controle van eigen periodiek onderhoud.

Bedrijven die onder de Integrated Pollution Prevention en Control (IPPC) regeling vallen, kunnen vanuit hun zorgplicht gebruik maken van de SCIOS Certificatieregeling.

Omdat dit een actie is van de eigenaar van de installatie, wordt dit nooit aangeboden door de leverancier. Het gebeurd dus vaak dat deze Inspectie niet wordt uitgevoerd omdat men dit niet weet. Wij zorgen ervoor dat u dit niet vergeet, en wij kunnen ervoor zorgen dat het juist wordt uitgevoerd.

Uw proces is ons belang

Advies nodig? Neem contact op, wij helpen u graag.